دسته: کسب و کار

راز موفقیت چین در کسب و کار ها

چین دومین شریک اقتصادی اروپا نیز می باشد. از این بعد ، چین  اهمیت بسزایی دارد. راز موفقیت برای شرکت های کوچک و متوسط اروپایی که مایل به حضور در بازار کشور هستند ، چیست؟ شرکت فرانسوی MGJ یکی از سه کارخانه ی مطرح اروپا در زمینه ی طراحی و تولید درپوش در صنایع مختلف […]
عنوان ۲ از ۲«۱۲