دسته: روانشناسی

استرس مرگ خاموش

استرس با یکدیگر به بررسی عوامل استرس و تأثیرات آن و در پایان مقاله، چندین راهکار را برای رفع آن می یابیم. اول از هرچیزی آن را تعریف کنیم به راستی که استرس چیست ؟ استرس پاسخ بدن به هرگونه تقاضا و تهدید است. اضطراب زمانی که دوام داشته باشد و نتوان آن را کنترل […]