دسته: هشتگ

تنهایی_دلگیری_احساس_دوست داشتن

تنهایی   همیشه فکر می‌کردم که بدترین چیز توی زندگی اینه که تنها باشی، ولی نه، حالا فهمیدم که بدترین چیز توی زندگی ،بودن با آدم‌هائیه که باعث می‌شن احساس تنهایی کنی!     یه وقت‌هایی، یه گوشه‌هایی از دنیاتون رو قایم کنید و پیش خودتون نگه‌اش دارید! یه آهنگ‌هایی رو تنهایی گوش کنید، یه […]